יומא דהילולא קדישא של הישמח ישראל

Location icon
אלכסנדר יארצייט
Trip Location
Calendar icon

אלכסנדר יארצייט

יומא דהילולא קדישא של הישמח ישראל זי''ע ער''ח שבט תשפ''ד

מיטוואך פרשת וארא Jan. 10

פלען איט רייט וועט אייך צישטעלן אלע באקוועמליכקייטן און ציגעהערן צי קענען מתפלל זיין ביומא דהילולא קדישא אין אלכסנדר פולין

די נייע פראכטפולע הכנסת אורחים וועט אייך שטיין צי באנוץ מיט אלע באדערפענישן אריינגערעכנט א נייע הערליכע פראכטפולע מקוה און גרויסע סעודת הילולא 24 שעה ארום דעם זייגער ציגעשטעלט דורך הכנסת אורחים ד'אלכסנדר

דינסטאג נאכט וועט פארקומען א גרויסן יארצייט סעודה און מעמד חנוכת הבית אינעם בנין הכנסת אורחים

רופט אריין אין אפיס פאר הילף מיט טיקעטס, וועגן, און האטעלן

Trip Location

Dollar icon

Calendar icon
Trip length

Level Icon
Trip level

Diamond icon
Trip type

אלכסנדר יארצייט

Calendar icon
Dollar icon

Your rave-worthy getaway package

accommodation icon
Accommodations

מיר וועלן אייך צושטעלן הערליכע האטעלן

Food icon
Exclusive cuisine

מיר וועלן אייך צישטעלן רייכע סעודות ווי אימער איר ווילט זיך אפשטעלן

different location icon
Transport

איר וועט באקומען פון אונזערע שענסטע לוקסזיריע קארן און ווענ'ס

Map icon
Tickets

מיר וועלן אייך אויסשטעלן א באקוועמע אייגענע רוט לויט אייער באקוועמליכקייט

Zakopane Mountains

Trip Location Day 1
Trip Location Day 2

Room View

Dining Area

Trip Location Day 3
Trip Location Day 4

Indoor Pool

Day 5

Trip Location Day 5
Trip Location Day 6

Day 6

Day 7

Trip Location Day 7
Trip Location Day 8

Day 9

Trip Location Day 9
No items found.
Flights Information

Let us put you
on cloud nine

Airplane with map icon

Questions?
We’re here for you — always.

Company Logo