כי ביום הזה יכפר עליכם

Location icon
יום הקדוש אין בודאפעסט
Trip Location
Calendar icon

יום הקדוש אין בודאפעסט

Sep 24 - 26

יום הקדוש אין בודאפעסט

שרייבט אייך איין מיט צוהאלטן דעם געהויבענעם יום הקדוש אין בודפעסט

געהויבענע בעלי תפילות און רייכע סעודת יו''ט

די תפילות און סעודות וועלן פאראקומען אין בית המדרש תלמוד תורה פריי פון אפצאל, איר מוזט זיך אבער איינשרייבן פון פאראויס

Wesselényi u. 7Budapest, 1077 Hungary

פועלט אויס אלעס גוטס

Trip Location

Dollar icon

Calendar icon
Trip length

Level Icon
Trip level

Diamond icon
Trip type

יום הקדוש אין בודאפעסט

Calendar icon
Dollar icon

Your rave-worthy getaway package

accommodation icon
Accommodations

האטעלס דארפט איר זיך אליינס באשטעלן, איר קענט אריינרופן אין אפיס פאר הילף


Food icon
Exclusive cuisine

רייכע היימישע סעודות וועלן סארווירט ווערן אינטער שטרענגע השגחות


different location icon
Transport

Map icon
Tickets

Zakopane Mountains

Trip Location Day 1
Trip Location Day 2

Room View

Dining Area

Trip Location Day 3
Trip Location Day 4

Indoor Pool

Day 5

Trip Location Day 5
Trip Location Day 6

Day 6

Day 7

Trip Location Day 7
Trip Location Day 8

Day 9

Trip Location Day 9
No items found.
Flights Information

Let us put you
on cloud nine

רופט אריין אין אפיס צו הערן אפציעס פון פליגערס

Airplane with map icon

Questions?
We’re here for you — always.

Company Logo