פלען איט רייט פרעזענטירט ג' אייר קערעסטיר

Stop Imagining. Start experiencing.

Location icon
Exploring
Kerestir Charter - קערעסטיר
Trip Location
Calendar icon

Kerestir Charter - קערעסטיר

April 23-24

פלען איט רייט טשארטער

פארט ארויס: מוצאי שבת תז”מ 2:00

מען וועט לאנדען ארום 4:30 נאכמיטאג

זייט צוריק: מאנטאג אח”ק צופרי 10:30

באקוועמע פליגער עטה״ק​

א גענצליך אייגענע און פריוואטע טשטארטער פליגער

וועלכע וועט אייך נעמען פון טיר צו טיר, ביז׳ן ציון

המצוינת אין קערעסטיר, ווי א מלך ביים סדר טיש

עלעגאנטע באסעס

היימישע געשמאקע מאכלים א גאנצע וועג

Trip Location
No items found.

Here are the details

Dollar icon
Trip price

Economy $2,200

Premium $3,800 - Sold Out

Calendar icon
Trip length

32 hours

Level Icon
Trip level

3 – moderate

Diamond icon
Trip type

Luxury\Spiritual

Can’t join for the entire trip length? We got you.

Kerestir Charter - קערעסטיר

Express

Calendar icon
Express trip length
/
Dollar icon
Express trip price
per person
per couple

Your rave-worthy getaway package

accommodation icon
Accommodations
Food icon
Exclusive cuisine
different location icon
Transport

Please Note : The trip cost does not include airfare.

Map icon
Itinerary, tour guides, and tickets

Arrival/Day 1

באקוועמע טשארטער פלייט

א געשמאקע און באקוועמע נייע טשארטער פלייט, אויסגעהאלטן אידישליך מיט געשמאקע און היימישע מאכלים, הונדערט פראצענט אידיש


Trip Location Day 1
Trip Location Day 2

Day 2

קעניגליכע טראנספארטאציע

פונעם פליגער וועט איר זיך ארויפזעצן אויף די גאר לוקסוריעזע באסעס וועלכע וועלן אייך אפפירן א צוויי-שעה׳יגע רייזע צו אונזער דעזיגנירטע האטעל אין אונגארין, ווי עס וועט זיין צוגעשטעלט רייכע מאלצייטן אין א ספא זיך אויפצופרישן


Day 3

ציון המצוינת, ג׳ אייר אין קערעסטיר

עס וועלן כסדר ארויספארן באסעס ביז 11:30 ביינאכט באסעס פון אונזער האטעל קיין קערעסטיר

ביומא דהילולא קדישא. מען וועט קענען זיין אין קערעסטיר מיט ישוב הדעת ארום פינעף שעה


Trip Location Day 3
Trip Location Day 4

Day 4

רייכע מאלצייטן

וועט סארווירט ווערן גלייך ביים אנקומען אין האטעל. אונטער די שטרענגע השגחה פון התאחדות הרבנים

Day 5

Trip Location Day 5
Trip Location Day 6

Day 6

Day 7

Trip Location Day 7
Trip Location Day 8

Day 8

Day 9

Trip Location Day 9
Flights Information

Let us put you
on cloud nine

Airplane with map icon

Book Now

Questions?
We’re here for you — always.

Company Logo