פלען איט רייט פרעזענטירט ג' אייר קערעסטיר

Stop Imagining. Start experiencing.

Location icon
Exploring
Kerestir option 2 - אונגארין
Trip Location
Calendar icon

Kerestir option 2 - אונגארין

April 23-25

פארט ארויס

זונטאג אח”ק 3:45 נאכמיטאג

DEPARTURE:
NEW YORK JFK, APR 23, 3:45 PM
ARRIVAL:
BUDAPEST AIRPORT (BUD), APR 24, 8:35 AM

זייט צוריק

דינסטאג 6:45 פארנאכטס

DEPARTURE:
BUDAPEST AIRPORT (BUD), APR 25, 1:25 PM
ARRIVAL:
EWR NEW YORK, APR 25, 6:45 PM

סדר הנסיעה
מאנטאג

מען וועט מתפלל זיין אין קאלוב
קערעסטיר ביומא דהילולא קדישא
ליסקא
איהעל

נעכטיגן אין אונגארין

דינסטאג

נאך א פילע נאכט שלאף וועט מען פארן צום עירעפורט

Trip Location
No items found.

Here are the details

Dollar icon
Trip price

$1,450

Calendar icon
Trip length

2 days

Level Icon
Trip level

Relaxing

Diamond icon
Trip type

Spiritual

Can’t join for the entire trip length? We got you.

Kerestir option 2 - אונגארין

Express

Calendar icon
Express trip length
/
Dollar icon
Express trip price
per person
per couple

Your rave-worthy getaway package

accommodation icon
Accommodations
Food icon
Exclusive cuisine
different location icon
Transport

Please Note : The trip cost does not include airfare.

Map icon
Itinerary, tour guides, and tickets

Arrival/Day 1

קעניגליכע טראנספארטאציע

א גאר באקוועמע באס מיט אלע צוגעהערן וועט אייך ארומפירן צו די מקומות הק' צו מתפלל זיין מיט ישוב הדעת


Trip Location Day 1
Trip Location Day 2

Day 2

זייטס מתפלל זיין אין


קאלוב
ליסקא
איהעל

Day 3

ציון המצוינת, ג׳ אייר אין קערעסטיר

קערעסטיר ביומא דהילולא קדישא. מען וועט זיין אין קערעסטיר מיט ישוב הדעת ארום פינעף שעה


Trip Location Day 3
Trip Location Day 4

Day 4

האטעל מיט רייכע מאלצייטן

מען וועט נעכטיגן אין א שיינע האטעל ווי עס וועט זיין צוגעשטעלט רייכע מאלצייטן, אונטער די שטרענגע השגחה פון התאחדות הרבנים


Day 5


Trip Location Day 5
Trip Location Day 6

Day 6

Day 7

Trip Location Day 7
Trip Location Day 8

Day 8

Day 9

Trip Location Day 9
Flights Information

Let us put you
on cloud nine

Airplane with map icon

Book Now

Questions?
We’re here for you — always.

Company Logo