פלען איט רייט פרעזענטירט ג' אייר קערעסטיר

Location icon
Kerestir option 2 - אונגארין
Trip Location
Calendar icon

Kerestir option 2 - אונגארין

April 23-25

פארט ארויס

זונטאג אח”ק 3:45 נאכמיטאג

DEPARTURE:
NEW YORK JFK, APR 23, 3:45 PM
ARRIVAL:
BUDAPEST AIRPORT (BUD), APR 24, 8:35 AM

זייט צוריק

דינסטאג 6:45 פארנאכטס

DEPARTURE:
BUDAPEST AIRPORT (BUD), APR 25, 1:25 PM
ARRIVAL:
EWR NEW YORK, APR 25, 6:45 PM

סדר הנסיעה
מאנטאג

מען וועט מתפלל זיין אין קאלוב
קערעסטיר ביומא דהילולא קדישא
ליסקא
איהעל

נעכטיגן אין אונגארין

דינסטאג

נאך א פילע נאכט שלאף וועט מען פארן צום עירעפורט

Trip Location

Dollar icon

$1,450

Calendar icon
Trip length

2 days

Level Icon
Trip level

Relaxing

Diamond icon
Trip type

Spiritual

Kerestir option 2 - אונגארין

Calendar icon
Dollar icon

Your rave-worthy getaway package

accommodation icon
Accommodations
Food icon
Exclusive cuisine
different location icon
Transport

Map icon
Tickets

Zakopane Mountains

קעניגליכע טראנספארטאציע

א גאר באקוועמע באס מיט אלע צוגעהערן וועט אייך ארומפירן צו די מקומות הק' צו מתפלל זיין מיט ישוב הדעת


Trip Location Day 1
Trip Location Day 2

Room View

זייטס מתפלל זיין אין


קאלוב
ליסקא
איהעל

Dining Area

ציון המצוינת, ג׳ אייר אין קערעסטיר

קערעסטיר ביומא דהילולא קדישא. מען וועט זיין אין קערעסטיר מיט ישוב הדעת ארום פינעף שעה


Trip Location Day 3
Trip Location Day 4

Indoor Pool

האטעל מיט רייכע מאלצייטן

מען וועט נעכטיגן אין א שיינע האטעל ווי עס וועט זיין צוגעשטעלט רייכע מאלצייטן, אונטער די שטרענגע השגחה פון התאחדות הרבנים


Day 5


Trip Location Day 5
Trip Location Day 6

Day 6

Day 7

Trip Location Day 7
Trip Location Day 8

Day 9

Trip Location Day 9
No items found.
Flights Information

Let us put you
on cloud nine

Airplane with map icon

Book Now

Questions?
We’re here for you — always.

Company Logo