פלען איט רייט פרעזענטירט ג' אייר קערעסטיר

Location icon
Kerestir option 3 - פולין אונגארין
Trip Location
Calendar icon

Kerestir option 3 - פולין אונגארין

April 23-25

פארט ארויס

זונטאג אח”ק 5:25 נאכמיטאג

DEPARTURE:
NEW YORK JFK, APR 23, 5:25 PM
ARRIVAL:
DEBRECEN AIRPORT (DEB), APR 24, 10:30 AM

זייט צוריק

דינסטאג 8:20 ביינאכט

DEPARTURE:
RZESZOW AIRPORT (RZE), APR 25, 2:55 PM
ARRIVAL:
NEW YORK JFK, 25 AP, 8:20 PM


סדר הנסיעה
מאנטאג
מען וועט מתפלל זיין אין
קאלוב
קערעסטיר
ביומא דהילולא קדישא
איהעל
רימענוב

נעכטיגן אין ריישא

דינסטאג
ליזענסק
לאנצוט

Trip Location

Dollar icon

$1,650

Calendar icon
Trip length

3 days

Level Icon
Trip level

Relaxing

Diamond icon
Trip type

Spiritual

Kerestir option 3 - פולין אונגארין

Calendar icon
Dollar icon

Your rave-worthy getaway package

accommodation icon
Accommodations
Food icon
Exclusive cuisine
different location icon
Transport

Map icon
Tickets

Zakopane Mountains

קעניגליכע טראנספארטאציע


א גאר באקוועמע באס מיט אלע צוגעהערן וועט אייך ארומפירן צו די מקומות הק' צו מתפלל זיין מיט ישוב הדעת

Trip Location Day 1
Trip Location Day 2

Room View

ציון המצוינת, ג׳ אייר אין קערעסטיר


קערעסטיר ביומא דהילולא קדישא. מען וועט זיין אין קערעסטיר מיט ישוב הדעת ארום פינעף שעה

Dining Area

זייטס מתפלל אין


קאלוב
איהעל
רימענוב
ליזענסק
לאנצוט

Trip Location Day 3
Trip Location Day 4

Indoor Pool

האטעל מיט רייכע מאלצייטן


מען וועט נעכטיגן אין א שיינע האטעל ווי עס וועט זיין צוגעשטעלט רייכע מאלצייטן,

Day 5


Trip Location Day 5
Trip Location Day 6

Day 6

Day 7

Trip Location Day 7
Trip Location Day 8

Day 9

Trip Location Day 9
No items found.
Flights Information

Let us put you
on cloud nine

Airplane with map icon
Book Now

Questions?
We’re here for you — always.

Company Logo