פלען איט רייט פרעזענטירט ג' אייר קערעסטיר

Stop Imagining. Start experiencing.

Location icon
Exploring
Kerestir option 3 - פולין אונגארין
Trip Location
Calendar icon

Kerestir option 3 - פולין אונגארין

April 23-25

פארט ארויס

זונטאג אח”ק 5:25 נאכמיטאג

DEPARTURE:
NEW YORK JFK, APR 23, 5:25 PM
ARRIVAL:
DEBRECEN AIRPORT (DEB), APR 24, 10:30 AM

זייט צוריק

דינסטאג 8:20 ביינאכט

DEPARTURE:
RZESZOW AIRPORT (RZE), APR 25, 2:55 PM
ARRIVAL:
NEW YORK JFK, 25 AP, 8:20 PM


סדר הנסיעה
מאנטאג
מען וועט מתפלל זיין אין
קאלוב
קערעסטיר
ביומא דהילולא קדישא
איהעל
רימענוב

נעכטיגן אין ריישא

דינסטאג
ליזענסק
לאנצוט

Trip Location
No items found.

Here are the details

Dollar icon
Trip price

$1,650

Calendar icon
Trip length

3 days

Level Icon
Trip level

Relaxing

Diamond icon
Trip type

Spiritual

Can’t join for the entire trip length? We got you.

Kerestir option 3 - פולין אונגארין

Express

Calendar icon
Express trip length
/
Dollar icon
Express trip price
per person
per couple

Your rave-worthy getaway package

accommodation icon
Accommodations
Food icon
Exclusive cuisine
different location icon
Transport

Please Note : The trip cost does not include airfare.

Map icon
Itinerary, tour guides, and tickets

Arrival/Day 1

קעניגליכע טראנספארטאציע


א גאר באקוועמע באס מיט אלע צוגעהערן וועט אייך ארומפירן צו די מקומות הק' צו מתפלל זיין מיט ישוב הדעת

Trip Location Day 1
Trip Location Day 2

Day 2

ציון המצוינת, ג׳ אייר אין קערעסטיר


קערעסטיר ביומא דהילולא קדישא. מען וועט זיין אין קערעסטיר מיט ישוב הדעת ארום פינעף שעה

Day 3

זייטס מתפלל אין


קאלוב
איהעל
רימענוב
ליזענסק
לאנצוט

Trip Location Day 3
Trip Location Day 4

Day 4

האטעל מיט רייכע מאלצייטן


מען וועט נעכטיגן אין א שיינע האטעל ווי עס וועט זיין צוגעשטעלט רייכע מאלצייטן,

Day 5


Trip Location Day 5
Trip Location Day 6

Day 6

Day 7

Trip Location Day 7
Trip Location Day 8

Day 8

Day 9

Trip Location Day 9
Flights Information

Let us put you
on cloud nine

Airplane with map icon
Book Now

Questions?
We’re here for you — always.

Company Logo