יומא דהילולא של ר' אלימלך מליזענסק

Location icon
Poland and Hungary ליזענסק כא אדר ב' פוילין- אונגארין
Trip Location
Calendar icon

Poland and Hungary ליזענסק כא אדר ב' פוילין- אונגארין

03/31/24 - 04/01/24

Outbound:

Plan it Rite Charter

Departs:

Motzei Shabbos, March 30th at 11:55 pm from EWR.

Arrives:

Sunday, March 31st at 2:30 pm in RZE.

Including stops in Sanz, Ihel and Kerestir in the itinerary, and an exclusive Yahrzeit Seudah in Lizensk.

Return:

Departs:

Monday, April 1st at 12:35 pm from KSC.

Stopover:

Monday, April 1st from 1:45 pm to 4:50 pm in WAW.

Arrives:

Monday, April 1st at 8:20 pm in JFK

Every esteemed passenger on our private charter will receive personalized service and VIP treatment throughout the journey. With exceptional care in every detail, it's an experience fit for royalty.

סדר יומא דהילולא קדישא

תיכף נאכן אנקומען וועט מען ציפארן דעם 40 מינוט וועג קיין ליזענסק

אין ליזענסק וועט זיין ציגעשטעלט א הערליכע פריוואטע יארצייט סעודה סמוך ונראה צום ציון הק

נאכן זמן רבינו תם וועט מען פארן מתפלל זיין אין רימענוב, און נעכטיגן און אונגארין

מאנטאג

איהעל

קערעסטיר

Trip Location

Dollar icon

Full Package $2,250

Calendar icon
Trip length

2 days

1 night

Level Icon
Trip level

2

Diamond icon
Trip type

Luxury/Spiritual

Poland and Hungary ליזענסק כא אדר ב' פוילין- אונגארין

Calendar icon
Dollar icon

Your rave-worthy getaway package

accommodation icon
Accommodations
Food icon
Exclusive cuisine
different location icon
Transport

Map icon
Itinerary, tour guides, and tickets

Zakopane Mountains

Trip Location Day 1
Trip Location Day 2

Room View

Dining Area

Trip Location Day 3
Trip Location Day 4

Indoor Pool

Day 5

Trip Location Day 5
Trip Location Day 6

Day 6

Day 7

Trip Location Day 7
Trip Location Day 8

Day 9

Trip Location Day 9
Flights Information

Let us put you
on cloud nine

Airplane with map icon

Questions?
We’re here for you — always.

Company Logo