יומא דהילולא של ר' אלימלך מליזענסק

Location icon
Poland and Hungary ליזענסק כא אדר ב' פוילין- אונגארין
Trip Location
Calendar icon

Poland and Hungary ליזענסק כא אדר ב' פוילין- אונגארין

03/31/24 - 04/01/24

Outbound:

Plan it Rite Charter

Departs:

Motzei Shabbos, March 30th at 11:55 pm from EWR.

Arrives:

Sunday, March 31st at 2:30 pm in RZE.

Including stops in Sanz, Ihel and Kerestir in the itinerary, and an exclusive Yahrzeit Seudah in Lizensk.

Return:

Departs:

Monday, April 1st at 12:35 pm from KSC.

Flight:

LO 510

Stopover:

Monday, April 1st from 1:30 pm to 5:25 pm in WAW.

Arrives:

Monday, April 1st at 8:50 pm in EWR

Flight:

LO 015

Every esteemed passenger on our private charter will receive personalized service and VIP treatment throughout the journey. With exceptional care in every detail, it's an experience fit for royalty.

סדר יומא דהילולא קדישא

תיכף נאכן אנקומען וועט מען ציפארן דעם 40 מינוט וועג קיין ליזענסק

אין ליזענסק וועט זיין ציגעשטעלט א הערליכע פריוואטע יארצייט סעודה סמוך ונראה צום ציון הק

נאכן זמן רבינו תם וועט מען פארן מתפלל זיין אין רימענוב, און נעכטיגן און אונגארין

מאנטאג

איהעל

קערעסטיר

Trip Location

Dollar icon

Full Package $2,250

Calendar icon
Trip length

2 days

1 night

Level Icon
Trip level

2

Diamond icon
Trip type

Luxury/Spiritual

Poland and Hungary ליזענסק כא אדר ב' פוילין- אונגארין

Calendar icon
Dollar icon

Your rave-worthy getaway package

accommodation icon
Accommodations

We'll be spending the night at a nearby hotel.

Food icon
Exclusive cuisine
different location icon
Transport

The price includes all transportation throughout the entire trip. Our luxurious buses are equipped with restrooms on-board for your convenience. Snacks and drinks will be available on the bus throughout the entire journey.

Map icon
Tickets

Step into our VIP tent next to the Tzion for a meal fit for a king. Our talented chefs have prepared a special high-end Yahrtzeit Seudah especially for you. Relax and let Plan it Rite take care of every detail, ensuring a heimish and heartfelt experience.

Zakopane Mountains

Trip Location Day 1
Trip Location Day 2

Room View

Dining Area

Trip Location Day 3
Trip Location Day 4

Indoor Pool

Day 5

Trip Location Day 5
Trip Location Day 6

Day 6

Day 7

Trip Location Day 7
Trip Location Day 8

Day 9

Trip Location Day 9
No items found.
Flights Information

Let us put you
on cloud nine

Airplane with map icon

Questions?
We’re here for you — always.

Company Logo