יומא דהילולא של ר' אלימלך מליזענסק

Location icon
Shabbos in Kerestir ליזענסק כא אדר ב' שבת אין קערעסטיר
Trip Location
Calendar icon

Shabbos in Kerestir ליזענסק כא אדר ב' שבת אין קערעסטיר

03/28/24 - 04/01/24

Outbound:

Flight:

Swiss LX 017, LX 2250

Departs:

Thursday, March 28th at 5:25 pm from JFK.

Stopover:

Friday, March 29th from 6:10 am to 7:15 am in ZRH.

Arrives:

Friday, March 29th at 8:50 am in BUD.

Return:

Plan it Rite Charter

Departs:

Sunday, March 31st at 11:00 pm from RZE.

Arrives:

Monday, April 1st at 1:55 am in EWR.


Every esteemed passenger on our private charter will receive personalized service and VIP treatment throughout the journey. With exceptional care in every detail, it's an experience fit for royalty.

סדר הנסיעה

פרייטאג וועט מתפלל זיין אין: קאלוב, און דערנאך ציפארן קיין קערעסטיר פראווענען א געהויבענעם שבת

זינטאג אינדעפרי וועט מען פארן מתפלל זיין אין: ליסקא, איהעל, רימענוב, און דערנאך פארן קיין ליזענסק

סדר יומא דהילולא קדישא

אין ליזענסק וועט זיין ציגעשטעלט א הערליכע פריוואטע יארצייט סעודה סמוך ונראה צום ציון הק

נאכן זמן רבינו תם וועט מען פארן קיין ריישא צו נעמען דעם פליגער אויף צוריק

Trip Location

Dollar icon

Full Package $2,550

Calendar icon
Trip length

4 days

3 nights

Level Icon
Trip level

2

Diamond icon
Trip type

Luxury/Spiritual

Shabbos in Kerestir ליזענסק כא אדר ב' שבת אין קערעסטיר

Calendar icon
Dollar icon

Your rave-worthy getaway package

accommodation icon
Accommodations
Food icon
Exclusive cuisine

Indulge in the epitome of culinary delight with an exquisite dining experience meticulously curated by our catering team. With every bite, you'll savor a symphony of flavors and artistic presentation that showcases their culinary expertise. Supervised by CRC - Hisachdos Harabonim, our dining experience ensures the highest standards of kosher supervision.

different location icon
Transport

The price includes all transportation throughout the entire trip. Our luxurious buses are equipped with restrooms on-board for your convenience. Snacks and drinks will be available on the bus throughout the entire journey.


Map icon
Itinerary, tour guides, and tickets

Zakopane Mountains

Trip Location Day 1
Trip Location Day 2

Room View

Dining Area

Trip Location Day 3
Trip Location Day 4

Indoor Pool

Day 5

Trip Location Day 5
Trip Location Day 6

Day 6

Day 7

Trip Location Day 7
Trip Location Day 8

Day 9

Trip Location Day 9
Flights Information

Let us put you
on cloud nine

Airplane with map icon

Questions?
We’re here for you — always.

Company Logo