יומא דהילולא קדישא של התפארת שלמה זי''ע

Location icon
ראדאמסק - יא"צ תפארת שלמה - שבת ויקהל
Trip Location
Calendar icon

ראדאמסק - יא"צ תפארת שלמה - שבת ויקהל

03/6/24 - 03/10/24

סדר הנסיעה


יום ד' פרשת ויקהל
JFK  די פליגער וועט זיך הייבן  10:35 ביינאכט פון


יום  ה' פרשת ויקהל  (ער''ח מוקדם)
12:45 וועט מען לאנדן אין ווארשא.
א שיינע באס וועט אונז אפווארטן אינדרויסן פון לופטפעלד ווי מען וועט זיך ארויסלאזן מתפלל זיין אין גור, לובלין, און נעכטיגן אין ליזענסק

יום ו' פרשת ויקהל - ערש''ק
נאך שחרית און פרישטאג וועט מען ארויספארן קיין ראדאמסק צי פראווענען דעם געהויבענעם שבת קודש. (אינטערוועגנס אויב די צייט וועט ערלויבן וועט מען זיך אפשטעלן אין ראדאשיץ.)
נאכמיטאג וועט מען אריינשטעקן אינעם האטעל.

השבת נועם הנשמות
בעיר ראדאמסק סמוך ונראה צום ציון הק
ביומא דהילולא קדישא של התפארת שלמה זי''ע
אלע תפילות און סעודות וועלן פארקומען אין זאל פונעם האטעל


יום א' פקודי - ר''ח אדר ב
אינדעפרי וועט מען ארויספארן קיין קראקא

מען וועט דאווענען אינעם אלטן בית הכנסת פון די רמ''א


פת שחרית-סעדות ר''ח
12:30 די פליגער וועט זיך הייבן 3:00פון קראקא נאכמיטאג ווי נאך א אפשטעל אין ווארשא וועט מען לאנדן אין ניו יארק 8:35 ביינאכט

אויסגעפועלט אלעס גוטס

flight info:

  • LO 027: Departing JFK on March 6th at 10:35pm, arriving WAW at 10:50am
  • LO 3906: Departing KRK on March 10th at 3:00pm, arriving WAW at 3:50pm
  • LO 026: Departing WAW on March 10th at 4:50pm, arriving JFK at 12:45pm

Trip Location

Dollar icon

$2,150

Calendar icon
Trip length

4 days

3 nights

Level Icon
Trip level

2

Diamond icon
Trip type

Luxury/Spiritual

ראדאמסק - יא"צ תפארת שלמה - שבת ויקהל

Calendar icon
Dollar icon

Your rave-worthy getaway package

accommodation icon
Accommodations

מען וועט נעכטיגן אין ליזענסק אין די שיינע צימערן

און אין ראדאמסק אין א האטעל נישט ווייט פון ציון הקדוש

Food icon
Exclusive cuisine

היימישע סעודות וועלן סארווירט ווערן אינטער די שטרענגע השגחה פון כדתיא

different location icon
Transport

שיינע באקוועמע באסעס וועלן ארומפירן דעם ציבור אויסשטאפירט מיט קאווע און לייכטע איבערבייס

Map icon
Tickets

די פרייז רעכענט אריין טיקעטס, טראפאטאציע, שלאפן, עסן

Zakopane Mountains

Trip Location Day 1
Trip Location Day 2

Room View

Dining Area

Trip Location Day 3
Trip Location Day 4

Indoor Pool

Day 5

Trip Location Day 5
Trip Location Day 6

Day 6

Day 7

Trip Location Day 7
Trip Location Day 8

Day 9

Trip Location Day 9
No items found.
Flights Information

Let us put you
on cloud nine

Airplane with map icon

Questions?
We’re here for you — always.

Company Logo